Jarlvik IT
Thomas Jarlvik, IT Konsult

Erfaren och certifierad projektledare med fokus på kvalitet och effektivitet. Välstrukturerad och noggrann. Besitter en kombination av analytisk och pragmatisk förmåga vilket leder till rätt resultat.
Har verkat främst inom läkemedels- och apoteksbranscherna. Erfarenhet speciellt inom områdena projektledning, kravspecificering, kvalitetssäkring, arbetsledning och de specifika kvalitetskrav som gäller för läkemedel och apotek.